SKOLA ROLERA

Member of SKITRACK group
office@skitrack.rs

                 PAKETI OBUKE

 

OBUKA TOTALNIH POČETNIKA

Podrazumeva obuku svih onih koji NIKADA U ŽIVOTU NISU NI OBULI ROLERE.

Trajanje kursa 2-3 časa (u zavisnosti od vaših individualnih sposobnosti)

Obuka podrazumeva osnovne tehnike u vožnji na rolerima i sprovodi se po sledežem redu:

-          Hodanje na travi

-          Dirigovano uvođenje u pad i vežbanje bezbednog pada

-          Terenske vežbe i kretanja na betonskim površinama: pačiji hod, klizajući hod, dinamička ravnoteža, osmica i dr.

DECA:

Ukoliko je vaše dete mlađe od pet godina, pre nego što zakažete čas, proverite da li je vaše dete sposobno  da stoji na rolerima.

Test za proveru vam je postavljen na strani Upis (stavite link)

Trajanje kursa je kao i kod odraslih iz ove grupe: 2-3 časa (u zavisnosti od individualnih sposobnosti deteta)

Obuka podrazumeva osnovne tehnike u vožnji na rolerima i sprovodi se po sledežem redu:

-          Hodanje po travi

-          Padovi

-          Osnovne terenske vežbe

-          Uz igru do znanja: lokomotiva, sanke, imitacija i dr.

Na čas obavezno poneti flašicu sa vodom i presvlaku.

 

OBUKA POČETNIKA – NIVO 1

Podrazumeva obuku klijenata koji su samostalno pokušali da voze rolere ali su brzo odustali, da li zbog pada, da li zbog straha i ne sigurnosti da nastave dalje.

Trajanje kursa 2 časa (2x45min)

Obuka podrazumeva osnovne tehnike u vožnji na rolerima i sprovodi se po sledećem redu:

-          Uvođenje u pravilan stav

-          Padovi i prevencija pada

-          Vožnja niz brdo i uz brdo

-          Promena smera kretanja

-          Osnovno kočenje – kočnicom

-          Utrčavanje u travu

-          Osnove biomehanike

 

OBUKA POČETNIKA – SREDNJI NIVO

Srednji nivo čine klijenti koji su samostalno savladali opšte tehničke elemente ali nisu naučili da koče, tako da je glavni razlog njihovog dolaska da nauče da koče i da izgledaju malo opuštenije dok voze rolere.

Trajanje kursa: 2 časa (2x45min)

Obuka podrazumeva osnovne i naprednije tehnike u vožnji na rolerima i sprovodi se po sledećem redu:

-          Pravilan stav

-          Padovi

-          Vožnja uz brdo i niz brdo

-          Promena smera kretanja

-          Kočenje: kočnicom, paralel, šestar (A kočenje)

-          Utrčavanje u travu

-          Biomehanika

-          Okreti

-          Brzina

-          Razvijanje dinamičke ravnoteže na jednoj nozi

-          Osnove za vožnju u nazad

-          Osnovni skok

-          Gruba forma cross overa

-           

OBUKA POČETNIKA – KOČENJE

U ovu grupu spadaju oni koji žele da nauče da koče.

Ukoliko se pokaže da zbog preskočenih nivoa znanja u samoukom učenju vožnje na rolerima, niste u stanju da ispoštujete osnovne uslove za određene vidove kočenja, morate prethodno savladati naš kurs SREDNJI NIVO pa naknadno doći na još jedan čas kursa kočenja.

Trajanje kursa: 2 časa (2x45min)

Elementi:

-          Osnovno kočenje kočnicom

-          Kočenje utrčavanjem u travu

-          T kočenje

-          Paralel kočenje

-          Šestar kočenje (A kočenje)

-          Kombinacija

 

OBUKA  - NAPREDNI NIVO

Namenjena onima koji žele da voze rolere brzo, dinamično, sigurno. Za one koji žele da fasciniraju druge vožnjom u svakoj prilici i svakom okruženju.

Časovi se odvijaju u grupama na određenim lokacijama: Ada Ciganlija, Kalemegdan, Knez Mihajlova, Novi Beograd i dr.

Čas traje 3h (ukoliko se ne dogovorimo drugačije), uglavnom vikendom.

Neophodno je da se najavite do sedam dana ranije kako bismo na vreme formirali grupe i odredili lokaciju.

Uz avanturu i ludu ekipu postani ROLER MASTER (stilovi: fitness i urban)

 

KOJI STE NIVO ???

Totalni početnik : Nikada niste ni obuli rolere...

Nivo 1 : Nekako uspete da pređete rastojanje od tačke A do tačke B

Veoma ste nesigurni, ukočeni i plašljivi

Srednji nivo: Uspevate da vozite od tačke A do tačke B

Nije vam problem da se krećete na rolerima sve dok ne naiđete na neku nizbrdicu ili morate da se zaustavite

Nikako vam ne ide kočenje, brze promene pravca ili vožnja u nazad